onsdag 16. juni 2010

Vi invaderes ikke av små grønne menn, men av grønne vekster som tar seg til rette og fortrenger de innfødt uten skamvett! 

De fleste hageplanter er harmløse. Men noen har gått fra å være staselig og eksotiske, til å bli en trussel mot det sårbare mangfoldet.

Verstingene er: (klikk på lenke for informasjon)

Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum
Tromsøpalme Heracleum pericum
Rynkerose Rosa rugosa
Parkslirekne, kjempeslirekne og hybridslirekne Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Fallopia x bohemica
Kjempespringfrø Impatiens glandulifera
Kanadagullris Solidago canadensis
Hagelupin Lupinus polyphyllus
Gravmyrt Vinca minor
Fagerfredløs Lysimachia punctata
Russerkål Bunias orientalis
Platanlønn Acer pseudoplatanus


   UPS... Forrige eier etterlot gravmyrt, naboen forærte fagerfredløs, jeg omringes av lupiner og kjempespringfrø, ved tomtegrensen troner ei lønn, et buskas av roser (jeg må sjekke om de er av fredelig herkomst) samt en skrekkelig kjempebjørnekjeks! HOI!


   Hva skjedde? 
   Over halvparten av artene i vår flora, har tilkommet de siste hundre år. De er et resultat av handel og vandel, plantene har etter hvert forvillet seg utenfor gjerdet, der de nå lever herrens glade dager. Knapt halvparten av nykomlingene, er prydplanter for hagefolket. 

   Hva skjer?
   Blant disse nye artene, er noen invaderende. Dermed har de kvalifisert seg til en plass på svartelista: de har en aggressiv, egoistisk livsførsel som fortrenger eller utrydder opprinnelige arter. Når så den ville floraen endrer seg, endres også vilkårene for dyr, fugler og insekter.

   Jommen sa jeg fordrive! Her representer med metallsvermer, stær, fiolgubbe, pipeløk og fjellrev (Wikimedia).

   Hva nå? 
   Har man hage og samvittighet, holder man streng kontroll på villstyringene, forsøker å bli kvitt de verste og planter ikke nye! 

   Les mer om biologisk mangfold på Artsdatabanken. Brosjyren "Hagerømlinger. Fra prydplanter til svartelistearter" anbefales, utgitt av Hageselskapet, Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Osloborgere kan også møte verstingene i Botanisk hage på Tøyen.


     LES OM OPPLØFTENDE Miljø-bobler ELLER DRAMET Fugl i fritt fall 

   2 kommentarer:

   Anonym sa...

   Nå skal Lupin-jævelen få!

   irene sa...

   Og jeg som har flerfoldige meter med fagerfredløs og lupiner! De er så fine fargeklatter i hagen, og ser ikke ut til å spre seg.....foreløpig.

   Velkommen til alt som er fint, artig, nyttig eller bare veldig godt :-)

   AKKURAT NÅ...

   ... blogges det i hytt og pine. Heng med likevel
   – plutselig seiler det inn en uunnværlig notis – eller utforsk lenkene nedenfor.

   FØLG FIES NOTISER

   Fies notiser på Facebook
   Fies notiser på Twitter
   og endelig på Blogglisten